Tennisreglement

Op deze pagina vind je het lesreglement welke geldt voor alle tennislessen van Sportswise.

   1. Een lesuur duurt 55 minuten, een half lesuur duurt 30 minuten.
   2. De tennislessen worden gegeven op door Sportswise vastgestelde dagen en tijdstippen. De lessen worden gedurende het seizoen gegeven volgens een van tevoren vastgesteld lesrooster.
   3. Indien u zich heeft ingeschreven voor les en wij een moment zijn overeengekomen, dan wel u het rooster heeft ontvangen en hier niet binnen 1 week op heeft gereageerd, is de inschrijving definitief en verbindt u zich aan de bijbehorende kosten.
   4. Geboekte lessen moeten in een onafgebroken periode worden afgerond, tenzij de weersomstandigheden dit niet toelaten.
   5. Lesdata en uitvaldata zullen door Sportswise vooraf bekend worden gemaakt.
   6. Het gehele seizoen zullen er lessen worden gegeven m.u.v. Koningsdag.
   7. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
   8. Lukt het ons niet om een volledige groep te formeren dan zoeken we in overleg een andere geschikte groep, anders zijn wij genoodzaakt om een opslag in rekening te brengen. Dit wordt voorafgaand aan de les met u besproken.
   9. Jeugdtraining worden gegeven op basis van een 10-rittenkaart, of door ouders zelf samengestelde groepen van maximaal 6 kinderen. De 10 ritten van de kaart zijn een seizoen geldig, een eventueel tegoed wordt niet gerestitueerd of kan niet worden meegenomen naar het volgende seizoen.
   10. Zonder tegenbericht gaat de training altijd door. Bij twijfel i.v.m. bijvoorbeeld slecht weer, bekijk onze website. Sportswise beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden.
   11. In geval van het niet doorgaan van de les vanwege weersomstandigheden, gelden de volgende spelregels
    1. – 5 weken lesreeks: 1e les wordt ingehaald, 2e niet. Er worden altijd 4 lessen gegarandeerd
    2. -10 weken lesreeks: 1e les wordt ingehaald, 2e niet, 3e wel, 4e niet. Er worden altijd 8 lessen gegarandeerd
    3. -15 weken lesreeks : 1e regenles wordt ingehaald, 2e niet, 3e wel, 4e niet. Er worden altijd 13 lessen gegarandeerd.
     M.u.v. jeugdtrainingen.
   12. Inhaallessen (i.v.m. koningsdag of slecht weer) worden in principegegeven in de inhaalweken op reguliere lesdag en tijdstip. Bij meerdere inhaallessen behoudt Sportswise zich het recht voor meerdere lessen in een week in te plannen. De inhaallessen kunnen ook worden gegeven in een vorm van een clinic op een door Sportswise te bepalen tijdstip. M.u.v. jeugdtrainingen.
   13. De inhaalweken communiceren wij in het inschrijfformulier en op onze website.
   14. Een les telt als gegeven als er minimaal 25 minuten van de les doorgang heeft gevonden.
   15. Geannuleerde lessen zullen zo snel mogelijk worden ingehaald.
   16. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist, kunnen deze niet worden ingehaald.
   17. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld.
   18. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits gelijk niveau en in overleg met de trainer/Sportswise.
   19. Alleen Sportswise kan in overleg met de cursisten een voorstel doen om de les te annuleren. Annuleren van de lessen door de cursist is, tijdens de lesperiode, niet mogelijk.
   20. Het lesgeld, dient op of voor de eerste lesdag per factuur te worden voldaan.
   21. Sportkleding en tennisschoenen geschikt voor gravelbanen zijn verplicht, gewone kleding is niet toegestaan.
   22. Sportswise is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en evt. daaruit voortvloeiende schade of blessures, noch voor diefstal of beschadigde goederen van cursisten.
   23. In gevallen, waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist Sportswise.

   LID WORDEN VAN EEN TENNISVERENIGING?

   Bij Tennispark Kralingen zijn drie tennisverenigingen aangesloten, namelijk LTC Kralingen, RSTV Passing Shot (Rotterdamse Studenten Tennis Vereniging) en NRV (50+). Wilt u meer informatie over een tennis lidmaatschap? Neem dan contact op met de vereniging.

   LTC Kralingen www.ltckralingen.nl

   RSTV Passing Shot www.passingshot.nl